Architekti

Petr Lichnovský

autorizovaný architekt ČKA lichnovsky@lichnovsky.com    604 310 479

Adam Jursa

autorizovaný architekt ČKA jursa@lichnovsky.com    605 531 961

Martina Bedrunková

bedrunkova@lichnovsky.com    721 135 303

Veronika Vávrová

vavrova@lichnovsky.com    605 339 712

Martina Kovačová

kovacova@lichnovsky.com     775 115 810

Lucie Svobodová

svobodova@lichnovsky.com     731 910 211