Rodinné domy ve Lhotce u Ostravy
Ve výstavbě. Více na www.domylhotka.cz.