Základní škola Petřkovice. Přístavba tělocvičny, šaten a učebny výtvarné výchovy
Realizace: 2017
Ke stávající historické budově školy bylo dostavěno chybějící zázemí na pozemku školní zahrady.