Dům s pečovatelskou službou v Ostravě - Nové Bělé
Realizace: 2005
Novostavba bytového domu s potřebným zázemím na místě bývalého statku v centru obce.
V objektu se nachází celkem 22 bytů, 18 je bezbariérových, 4 startovací pro mladé rodiny. V přízemním křídle při ul. Krmelínské je ordinace lékaře, společenský sál a knihovna.