Dům s pečovatelskou službou, Ostrava - Nová Bělá
Realizace: 2005
Novostavba bytového domu s potřebným zázemím na místě bývalého statku v centru obce. V objektu se nachází celkem 22 bytů, 18 je bezbariérových, 4 startovací pro mladé rodiny.
V přízemním křídle při ul. Krmelínské je ordinace lékaře, společenský sál a knihovna.