Varenská office center - 2. etapa, Moravská Ostrava
Projekt: 2007
Architektonická studie novostavby administrativní budovy na stávajícím parkovišti - proluce.
Kompozice hmot uzavírá nedokončenou hmotu budovy ČEZ a přidává skleněný hranol orientovaný podle ul. Varenské.
Kancelářská plocha 27 000 m2, celková plocha 57 000 m2.