Varenská office center, Moravská Ostrava
Realizace: 2007
Rekonstrukce výškové administrativní budovy na současný standard. Budouva z konce šedesátých let byla kompletně obnovena pro IT firmu.
Kancelářská plocha 6 700 m2, celková plocha 11 400 m2